Welkom

Welkom op de site van het Reanimatie Onderwijs Geldrop.

In deze gedeeltelijk theoretische maar vooral ook praktisch gerichte cursus leert men hoe te handelen wanneer u te maken krijgt met iemand die getroffen wordt door een hart stilstand.

De cursus omvat tevens het gebruik van de AED,de Automatische Externe Defibrillator.

 

voorpagina

 

Hart voor een Hart: De gemeente Geldrop-Mierlo- wil voldoende mensen en middelen ter beschikking  hebben om de overlevingskansen te verhogen van de - door een hartstilstand - getroffen medemens,  alsmede alles dat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. www.hartvooreenhart.nl

Cursusdata

crususdata2Er is maandelijks een herhalingsles en drie-maandelijks een nieuwe cursus

De volgende nieuwe cursus zal plaatsvinden in November 2021.

De exacte data zijn hier opvraagbaar

U kunt zich hier tevens aanmelden Gelieve het formulier volledig in te vullen.

De cursussen vinden plaats in het Verenigingsgebouw De Borgh, Speeltuinpad 3, 5666 TD Geldrop.

Voor toegang tot de lessen is een Corona QR code noodzakelijk!

De cursus

cursus2Wij hebben de lokatie en lessen zo ingedeeld dat deze plaatsvinden conform richtlijnen voor Corona. Voot toegang tot de lessen is een Corona QR code nodig!

De cursus duurt 1 avond van 3 uur.

De avond omvat het theoretische gedeelte, dit met behulp van een dia presentatie. Theorie gaat over de basishandelingen en het gebruik van de AED.

Hierna volgt het praktische gedeelte. Met behulp van een geavanceerde oefenpop en een AED krijgt U volop de mogelijkheid het geleerde te oefenen. Het lesboek wordt door de Hartstichting kostenloos aan de organisatie verstrekt.

De overige kosten, waaronder de zaalhuur, administratiekosten, de vergoeding voor de instructeur en het onderhoud van het oefenmateriaal, worden uit de bijdragen van de cursisten betaald.

Het gehele cursusgeld bedraagt € 47.50 per persoon. De cursus vindt plaats in Geldrop. In overleg kan naar een andere locatie uitgeweken worden, bijvoorbeeld bij een cursus voor een bepaalde groep, zoals een sportclub.

Heeft U reeds eerder een cursus gevolgd, wij dragen ook zorg voor herhalingslessen. Kosten hiervoor bedragen € 17.50 per herhaling. Na elk jaar krijgt u automatisch een oproep voor een herhalingsles. Deze is uiteraard geheel vrijwillig. In de cursus leert u tevens hoe een AED te gebruiken.

U bevindt zich hier: Home Ongecategoriseerd